Praktisk info om Telia Parken

Transport

Skal du fra Telia Parken i bus og/eller tog, er følgende bus- og toglinier tættest på Danmarks nationalstadion: 

Tog:
Østerport St. er den nærmeste togsstation. Både S-tog og regionaltog kører til og fra Østerport St. Herfra kan du gå til Telia Parken på cirka 15 minutter. Nordhavn St. (kun S-tog) er lidt længere væk, men også i gå-afstand. Ryparken St. og Svanemøllen St. (kun S-tog) kan også benyttes. Herfra er der cirka 20 minutters gang.  

Yderligere information om togene findes på www.rejseplanen.dk.

Bus:

 • Bus 14 stopper foran Telia Parken. Bus 14 kan blandt andet fanges på Hovedbanegården, Rådhuspladsen, Nørreport st, og Trianglen.
   
 • Bus 1A kører til Trianglen, som er 5 minutters gang fra Telia Parken. Bus 1A kører blandt andet fra Avedøre St., Kbh H., Kongens Nytorv, Østerport St. og Hellerup St.
   
 • Bus 3A kører til Trianglen. Bus 3A kan man blandt andet stige på på Nordhavn St., Enghave St. og Sydhavn St.
   
 • Bus 18 kører til Vibenhus Runddel, som er cirka 10 minutters gang fra Telia Parken. Bussen stopper blandt andet på Sjælør St., Valby St. og Nordhavn St.
   
 • Bus 150S kører til Vibenhus Runddel. Stopper blandt andet på Nørreport St., Ryparken St., Nærum St. og Kokkedal St.

 

Billetinformation for F.C. København

Aldersbegrænsning på Nedre Unibet tribunen
Minimumsalderen for adgang til Nedre Unibet tribunen, også kaldet Sektion 12, er 15 år. Der skal kunne fremvises gyldigt billed-ID for at få adgang til tribunen.  

Børne- og pensionistbilletter
Ved køb af børne/pensionistbilletter skal berettigelsen til disse fordele til hver en tid kunne dokumenteres mod forlangende. Bemærk at førtidspensionister også har ret til rabatprisen.  

Børn under 5 år
Børn t.o.m. 4 år har gratis adgang i Telia Parken - under forudsætning af, at de kan sidde på skødet, hvis der skulle blive udsolgt i den pågældende sektion. Dette gælder dog ikke på Sektionen, hvor man minimum skal være 15 år for at få adgang.  

Sæsonkortholdere
Har du sæsonkort og brug for hjælp i den forbindelse kan du kontakte F.C. Københavns kundeservice på e-mail: saesonkort@fck.dk eller via telefon: 71 99 71 41 på alle hverdage fra kl. 10:00 til 16:00.  

Ordensreglement for Telia Parken i forbindelse med fodboldkampe

§ 1 Formål
Formålet med dette ordensreglement er at bevare den gode stemning i Telia Parken, at sikre, at alle der besøger Telia Parken fortsat kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet samt sikre, at der er plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.

Telia Parken benyttes primært til afvikling af F.C. Københavns hjemme-kampe, men benyttes også til afvikling af andre sportsarrangementer samt arrangementer af ikke-sportslig karakter. Dette ordensreglement gælder alle arrangementer, der afvikles i Telia Parken.

§ 2 Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder hele Telia Parkens område inkl. ind- og udgange samt parkerings-pladser, der er til rådighed for publikum ved samtlige arrangementer i Telia Parken.

§ 3 Regler for ophold
På Telia Parkens område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter, adgangskort eller lign. skal fremvises til kontrollører og/eller politi på forlangende. På S12 på nedre B er der alene adgang for besøgende over 15 år.

Tilskuere skal indtage den plads der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager er Telia Parkens gæster dog forpligtiget til at indtage andre pladser, end anført på billetten, såfremt dette anvises af Telia Parkens personale eller politiet.

Besøgende må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.

Telia Parkens gæster er til enhver tid forpligtiget til at overholde de ordensregler, som er gældende, og tillige følge anvisninger som måtte blive givet over Telia Parkens højtaleranlæg og/eller af Telia Parkens personale, kontrollører, redningstjeneste, politi og brandvæsnet.

Ophold i Telia Parken er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.

§ 4 Indgangskontrol
Alle besøgende er forpligtiget til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Besøgende på Stemningstribunen er på forlangende endvidere forpligtet til at forevise gyldig billedlegitimation.

Telia Parkens kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirkning eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige ting. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Følgende genstande må ikke medbringes i Telia Parken:

 • Våben af enhver art
 • Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts
 • Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans
 • Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre
 • Genstande der fylder meget
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • Flag eller transparenter der er længere end 1.50 m samt konfettirør og creperuller der indeholder konfetti
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter - eksempelvis kompressorhorn
 • Mad og drikkevarer - herunder alkoholiske drikke af enhver art
 • Dyr
 • Laserpenne
 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster besøgende
 • Racistisk eller nazistisk propagandamateriale
 • Telia Parken forbeholder sig ret til at nægte adgang for, eller bortvise enkeltpersoner eller grupper, der ved deres påklædning eller generelle adfærd fremstår utrygskrabende

Listen er ikke udtømmende.

Det er ydermere forbudt Telia Parkens gæster:

 • at klatre op på eller over bygninger og indretninger - herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse samt at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende - eksempelvis fodboldbanen
 • at kaste med genstande, der kan være til fare for andre
 • at tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande
 • at sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden forudgående tilladelse hertil
 • at skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte
 • at forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald
 • at provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer
 • at have sit ansigt helt eller delvis tildækket med hætte, maske eller lignende, der er egnet til at hindre identifikation
 • at medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold
 • at optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted i Telia Parken eller videregive informationer fra kampen uanset fremgangsmåde

Listen er ikke udtømmende.

Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det endvidere forbudt Telia Parkens gæster, at medbringe og/eller ophænge bannere, der ikke forud for arrangementet er godkendt af Telia Parkens sikkerhedschef.

Personer der ikke er i besiddelse af adgangsbevis eller som vurderes at udgøre en sikkerheds-risiko eller har fået tildelt karantæne vil blive bortvist. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Under afviklingen af F.C. Københavns kampe er hele A-, B- C-tribunen, samt dele af D-tribunen (Familietribunen) som udgangspunkt tilegnet F.C. Københavns fans. Ved ophold i disse områder er det forbudt at bære farver, beklædning og lignende, der kan forbindes til kampens udehold. Det er ligeledes ikke tilladt at udvise tilknytning til udebaneholdet på andre afsnit end det, som specifikt er anvist til dette formål. Enhver gæst på stadion, der via påklædning eller opførsel udviser tilknytning til udeholdet andre steder, end ved og på afsnittet for udeholdets tilskuere, kan blive afvist/bortvist uden refundering af billetten. Dette for at optimere sikkerheden ved fodboldkampe, der spilles i Telia Parken.

 Tilsvarende vil et særligt område i Telia Parken være forbeholdt gæstemandskabets tilhængere. Ved ophold i disse områder er det, af sikkerhedsmæssige årsager, forbudt at bære farver, beklædning og lignende, der kan forbindes med andre fodboldhold end den på dagen gæstende klub.  Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud, dog vil de så vidt muligt blive henvist til andre områder i Telia Parken.

Under afviklingen af F.C. Københavns kampe er hele A-, B- C-tribunen, samt dele af D-tribunen (Familietribunen) som udgangspunkt tilegnet F.C. Københavns fans. Ved ophold i disse områder er det forbudt at bære farver, beklædning og lignende, der kan forbindes til kampens udehold. Det er ligeledes ikke tilladt at udvise tilknytning til udebaneholdet på andre afsnit end det, som specifikt er anvist til dette formål. Enhver gæst på stadion, der via påklædning eller opførsel udviser tilknytning til udeholdet andre steder, end ved og på afsnittet for udeholdets tilskuere, kan blive afvist/bortvist uden refundering af billetten. Dette for at optimere sikkerheden ved fodboldkampe, der spilles i Telia Parken.
Tilsvarende vil et særligt område i Telia Parken være forbeholdt gæstemandskabets tilhængere. Ved ophold i disse områder er det, af sikkerhedsmæssige årsager, forbudt at bære farver, beklædning og lignende, der kan forbindes med andre fodboldhold end den på dagen gæstende klub.
Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud, dog vil de så vidt muligt blive henvist til andre områder i Telia Parken.

I forbindelse med internationale fodboldkampe, der afholdes i Telia Parken er det ikke tilladt for personer, som er tilhængere af udebaneholdet, at købe billetter via F.C. København. Vi henviser til de gæstende klubber for information om køb til de afsnit som udebaneholdets tilhængere har adgang til. Det er ligeledes ikke tilladt for udebaneholdets tilhængere at udvise tilknytning til udebaneholdet på andre afsnit end de, som specifikt er anvist til dette formål. Enhver gæst på stadion, der udviser tilknytning til udeholdet andre steder end ved og på afsnittet for udeholdets tilskuere, blive afvist uden refundering af billetten. Dette gøres for at optimere sikkerheden ved kampe, der spilles i UEFA og FIFA regi i Telia Parken.

§ 5 Rygning
I alle indendørs lokaliteter i Telia Parken gælder der forbud mod rygning, hvilket også gælder alle former for e-cigaretter olg.. Rygeforbudet omfatter samtlige områder, hvor Telia Parkens gæster har adgang til, herunder også toiletter, trapper og gangarealer. Rygning er forbudt på hele familietribunen.

§ 6 Erstatningsansvar
Al adgang, færdsel og ophold i Telia Parken sker på den besøgendes eget ansvar. Telia Parken har ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Såfremt der udøves hærværk på Telia Parkens ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Telia Parken og/eller F.C. København et tab, herunder også adfærd der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for Telia Parken og/eller F.C. København, forbeholder Telia Parken sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

§ 7 Særlige afgifter
Gæster, der forcerer eller forsøger at forcere hegnet omkring fodboldbanen og/eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen, vil blive opkrævet en afgift på kr. 10.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt.

Gæster, der medbringer eller benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 4.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke, at øvrige sanktioner tillige bringes i anvendelse.

§ 8 Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Telia Parkens område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor det er Telia Parken/F.C. Københavns kontrollørkorps der forestår adgangskontrollen.

Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Der kan udstedes karantæne fra Telia Parken eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Telia Parken uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser der sker i Telia Parken eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med Telia Parkens område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Telia Parken/F.C. København kan drages.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Telia Parken